Asus Pri­me Z370-P

Datormagazin - - KÖPGUIDE -

Då vi är tillbaka ”hos” In­tel är det så klart ett kort från Z370-se­ri­en som ger oss mest möj­lig­he­ter.

Här har Asus ta­git fram ett pris­värt kort med stöd för över­klock­ning och bra möj­lig­he­ter till kyl­ning. Och tack va­re M.2-plat­sens pla­ce­ring kan vi alltid se dess lju­sef­fek­ter. Kor­tet har stöd för min­ne på upp till 4 000 me­ga­hertz och är flex­i­belt när det kom­mer till min­nes­mo­del­ler. Till det­ta finns här in­te­gre­rad DVI och HDMI samt LAN och 7.1-ljud. Men det vi fram­för allt vill lyf­ta fram med kor­tet är dess sta­bi­li­tet över tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.