NU MED LAG­RING

Datormagazin - - MJUKVARA | LASTBALANS­ERING -

det va­ra så en­kelt som att skri­va föl­jan­de i adress­ra­den i webb­lä­sa­ren: ja­va­script: (fun­c­tion(b) {l=localSto­rage,k=’c’;b. con­ten­tE­di­tab­le=true;b. in­nerHTML=l[k]||’’;b. onin­put=fun­c­tion(){l[k]=b. in­nerHTML;}})(docu­ment. bo­dy);

Nu be­grän­sar dock webb­lä­sar­na vad som får ex­e­kve­ras från adress­ra­den, så det kom­mer in­te att fun­ge­ra i Chro­me. Det tog en per­son fasta på och skrev ihop det­ta: http://mot­taqui­ka­rim.git­hub.io/tabNo­tes.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.