PROGRAM ISTÄLLET FÖR THUNDERBIR­D

Datormagazin - - | LÄSARNA TYCKER TILL ÅSIKT -

Hej! Jag läs­te på ”vec­kobre­vet” att nå­gon vil­le ha tips på mail­pro­gram och Thunderbir­d fö­reslogs.

Thunderbir­d, tyc­ker jag, kan va­ra lite be­svär­ligt att kon

gu­re­ra då pro­gram­met vill kon gu­re­ra själv.

Men det fun­ge­rar ut­märkt. Jag kan tip­sa om Mo­zil­la Sea­mon­key där man har mail och webb­lä­sa­re i sam­ma program.

Finns för Win­dows, Linux och Mac.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.