E TID­NING­EN FÖR PRENUMERAN­TER

Datormagazin - - | LÄSARNA TYCKER TILL ÅSIKT -

Hej, Om jag som pre­nu­me­rant på tid­ning­en vill lä­sa den gratis på webben som PDF, mås­te jag be­ta­la för mitt kon­to på Zto­ry? JAN

Hej Jan. Nej, du be­hö­ver in­te be­ta­la ex­tra för Zto­ry. Du kan re­gi­stre­ra ditt pren-num­mer här: https://www.zto­ry.com/con­nect/datormagaz­in?loca­le=sv

Hör gär­na av dig igen om du har någ­ra frå­gor. AN­DERS ÖHMAN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.