Lad­da ned pro­gram­met här:

Datormagazin - - PROGRAM PÅ KÖPET -

http://de­frag .cre­a­ti­ve­mark.co.uk Ob­ser­ve­ra att ned­ladd­ning en­dast är möj­lig från 20 no­vem­ber och fram tills näs­ta num­mer finns i bu­tik (18 de­cem­ber). Av rät­tig­hets­skäl kan du en­dast lad­da ned den­na fullversio­n in­om Sve­ri­ge, Nor­ge och Fin­land (styrs via IP-num­mer) Stor­lek på ned­ladd­ning: 21 MB Sys­tem­krav: Win­dows 10, 8, 7, Vis­ta Re­strik­tio­ner: Li­cens för en da­tor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.