ATT TÄN­KA PÅ

Datormagazin - - NEDLADDNIN­G -

För­säk­ra dig om att ditt an­ti­vi­rus­pro­gram är upp­da­te­rat in­nan du lad­dar ned och in­stal­le­rar ett program. Vänd dig till re­spek­ti­ve till­ver­ka­re om du har frå­gor el­ler be­hö­ver sup­port.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.