03 Kac­ker­lac­kor kan över­le­va en atom­bomb

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Kac­ker­lac­kor tål myc­ket mer strål­ning än män­ni­skor och vis­sa på­står att de kom­mer ta över jor­den om mänsk­lig­he­ten dör ut till följd av ett kärn­va­pen­k­rig. Det stäm­mer att vux­na kac­ker­lac­kor kan över­le­va li­ka hög strål­ning som atom­bom­ben i Hi­ros­hi­ma, men de­ras fer­ti­li­tet skul­le mins­ka dras­tiskt.

Kac­ker­lac­kor tål mer ra­di­o­ak­tiv strål­ning än män­ni­skor, ef­tersom de­ras cel­ler de­lar sig myc­ket mind­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.