07 En skott­loss­ning i rym­den ha­de lå­tit pre­cis som på film

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Ljud rör sig ge­nom luf­ten ge­nom att bil­da en ked­je­re­ak­tion i mo­le­ky­ler­na. I rym­den är mo­le­ky­ler­na dock så få och så långt ifrån varand­ra att det­ta in­te hän­der. Även om ex­plo­sio­ner och skott­loss­ning­ar lå­ter myc­ket på film, går in­te lju­den att hö­ra i rym­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.