06 CERN:S Lar­ge Hadron Col­li­der kan bil­da ett svart hål som slu­kar jor­den

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

När den upp­gra­de­ra­de LHC ak­ti­ve­ra­des igen vid CERN 2015 vak­na­de do­me­dags­my­ter­na om svar­ta hål till liv igen. Fle­ra har häv­dat att två pro­to­ner som kol­li­de­rar i till­räck­ligt hög has­tig­het kan ska­pa svar­ta hål. Vis­sa fy­si­ker tror att det är möj­ligt, men det svar­ta hå­let skul­le va­ra pyt­te­li­tet och in­te in­ne­bä­ra nå­gon fa­ra för jor­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.