21 Vi­ta fläc­kar be­ty­der kal­ci­um­brist

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

De vi­ta fläc­kar­na som ibland dy­ker upp på nag­lar­na he­ter leu­ko­ny­ki och många tror att de be­ror på kal­ci­um­brist. Den fak­tis­ka or­sa­ken är of­tast ska­dor på na­geln ef­ter slag el­ler an­vänd­ning av lös­nag­lar. Det­ta kan le­da till vi­ta mär­ken på nag­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.