15 Na­tur­li­ga ke­mi­ka­li­er är bätt­re än konst­gjor­da

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Många är skep­tis­ka mot konst­gjor­da pro­duk­ter och till­sat­ser. Många pro­duk­ter skry­ter med att va­ra 100 pro­cent na­tur­li­ga, men det finns ingen­ting som sä­ger att na­tur­li­ga ke­mi­ka­li­er är ofar­li­ga. Allt kan va­ra gif­tigt i till­räck­ligt hög dos, oav­sett om det är konst­gjort el­ler na­tur­ligt. Hur det är gjort är li­ka vik­tigt som vad det be­står av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.