30 Elektro­ner ro­te­rar runt atom­kär­nor som pla­ne­ter­na ro­te­rar runt so­len

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Om du sett en teck­ning av en atom i en lär­o­bok är det lätt att tro att elektro­ner går i en ba­na runt atom­kär­nan i per­fek­ta cirk­lar, pre­cis som pla­ne­ter­na ro­te­rar runt so­len. Des­sa teck­ning­ar vi­sar fak­tiskt in­te elektro­ner­nas ba­na, ut­an de­ras ener­gi­ni­vå. I verk­lig­he­ten går det in­te att ve­ta hur en atom ser ut och sam­ti­digt ve­ta vart den är på väg, så det är omöj­ligt att ve­ta hur en elektron rör sig i ba­nan runt atom­kär­nan. Fy­si­ker gör istäl­let kar­tor över 3D-re­gi­o­ner som he­ter or­bi­ta­ler. Med des­sa kan fy­si­ker upp­skat­ta var var­je elektron tro­li­gen be­fin­ner sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.