35 Blix­ten slår ald­rig ned på sam­ma stäl­le igen

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Om jor­dens yta vo­re platt ha­de det va­rit myc­ket osan­no­likt att blix­ten skul­le slå ned på sam­ma stäl­le två gång­er. Jor­dens yta är dock långt ifrån platt. Höjd­va­ri­a­tio­ner (som höga bygg­na­der), fuk­tig­hets­ni­vån och till och med po­si­tio­nen på lö­ven i trä­den kan på­ver­ka san­no­lik­he­ten för blixt­ned­slag. Så blix­ten kan ab­so­lut slå ned på sam­ma stäl­le fle­ra gång­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.