40 Att ra­ka bort hår gör att det väx­er ut tjoc­ka­re

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Många är över­ty­ga­de om att hår­väx­ten blir tjoc­ka­re när den väx­er ut igen ef­ter rak­ning, men det stäm­mer in­te. Det kan dock ver­ka så, ef­tersom ra­kat hår får en an­nan form än oklippt hår. In­nan klipp­ning har hå­ret en mjuk än­de och bru­kar krul­la sig. När hå­ret ra­kas bort får hårstråt en skarp kant som stäl­ler sig rakt upp från hu­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.