41 Du bör sö­ka skydd un­der när­mas­te dörr­öpp­ning un­der jord­bäv­ning­ar

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Förr i ti­den var dörr­öpp­ning­ar den sista de­len av hus som kol­lap­sa­de un­der jord­bäv­ning­ar, men tek­no­lo­gis­ka fram­steg har änd­rat sät­tet hus byggs på – och det är in­te läng­re det säk­ras­te al­ter­na­ti­vet. Dagens råd från myn­dig­he­ter­na är att läg­ga sig på gol­vet i en li­ten boll. Lägg dig gär­na un­der en ro­bust mö­bel, som en säng el­ler ett bord, och använd ar­mar­na för att skyd­da hu­vu­det och nac­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.