42 Ba­na­ner väx­er på träd som kan gå

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Ba­nan­plan­tor ser kans­ke ut som träd, men de är fak­tiskt väx­ter med en stam be­stå­en­de av tät­pac­ka­de blad. Själ­va ba­na­ner­na är egent­li­gen bär. Un­der mar­ken har väx­ten ett nät­verk av röt­ter som kan växa sig väl­digt stort. De un­der­jor­dis­ka röt­ter­na gör att nya blad kan växa upp långt från den ur­sprung­li­ga stam­men. Där­för kan det se ut som ba­nan­plan­tan flyt­tat på sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.