43 Du får kramp om du sim­mar ef­ter att du ätit

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Som barn får du he­la ti­den hö­ra att du kan få kramp om du sim­mar di­rekt ef­ter att du ätit. Om det­ta va­rit sant skul­le in­te lång­di­stans­sim­ma­re äta mitt un­der täv­ling­ar ... Det stäm­mer att du kan få håll när du har full mage, men det är väl­digt osan­no­likt att det gör att du får så ont att du in­te or­kar sim­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.