49 Ol­je­mo­le­ky­ler dras in­te till vat­ten

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Otro­ligt nog dras ol­je­mo­le­ky­ler mer till vat­ten än till varand­ra. Det­ta för­kla­rar var­för en ol­je­drop­pe spi­der sig så jämnt över en vat­ten­y­ta och hål­ler ihop som en li­ten boll. An­led­ning­en till var­för väts­kor­na in­te blan­das är att vat­ten­mo­le­ky­ler är star­ka­re drag­na till varand­ra än till ol­ja.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.