44 En ros­tig spik kan ge dig stel­kramp

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Du har sä­kert hört att det kan va­ra far­ligt att tram­pa på en ros­tig spik, för den kan ge stel­kramp. Det är dock in­te själ­va ros­ten som kan ge dig stel­kramp. Det är nå­got du får av en spe­ci­ell bak­te­ri­e­in­fek­tion som he­ter Clo­stri­di­um te­ta­ni. Bak­te­ri­er­na finns i spo­rer i jor­den och kan över­le­va i ti­o­tals år. Om me­tall rostat, be­ty­der det van­ligt­vis att den har le­gat ute länge. Där­med är det mer san­no­likt att den har kom­mit i kon­takt med den far­li­ga bak­te­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.