50 Kol­sy­rat vat­ten är den ul­ti­ma­ta fläck­bort­ta­ga­ren

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Många häv­dar att kol­sy­rat vat­ten är ett mi­ra­kel mot svå­ra fläc­kar. Ty­värr är in­te nå­gon skill­nad mel­lan kol­sy­rat och van­ligt vat­ten. Det sägs att kol­sy­ran lö­ser upp fläc­kar­na bätt­re, men i ett test var van­ligt vat­ten och kol­sy­rat vat­ten li­ka ef­fek­tivt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.