VUL­KA­NER MOT SU­PER­VUL­KA­NER

Den ex­plo­si­va kam­pen

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

För 74 000 år se­dan sked­de ett su­per­ut­brott på Su­mat­ra som ska­pa­de pla­ne­tens störs­ta vul­kans­ka in­sjö – To­ba­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.