2 Krop­pen fun­ge­rar in­te ut­an gra­vi­ta­tion

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

Män­ni­sko­krop­pen har ut­veck­lats på jor­dens yta och är for­mad för att fun­ge­ra med in­ver­kan från gra­vi­ta­tio­nens kraf­ter. Om des­sa kraf­ter för­svin­ner fun­ge­rar in­te krop­pen nor­malt. Ef­tersom ske­let­tet in­te skul­le be­hö­va bä­ra din tyngd skul­le krop­pen bör­ja ta bort kal­ci­um från ske­let­tet. Om du ha­de slu­tat att an­vän­da musk­ler­na som stöt­tar be­nen och ryg­gen ha­de ock­så de musk­ler­na bli­vit sva­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.