11 Ex­trem gra­vi­ta­tion kan sli­ta he­la sol­sy­stem från varand­ra

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

När en enorm stjär­na dör läm­nar den ef­ter sig en skor­pa som är så mas­siv att den kol­lap­sar på grund av sin egen gra­vi­ta­tion och bil­dar ett svart hål. Des­sa svar­ta hål har så stark gra­vi­ta­tion att in­te ens ljus kan slip­pa un­dan. Så­da­na hål kan dess­utom sli­ta när­lig­gan­de stjär­nor från varand­ra och för­stö­ra si­na eg­na ato­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.