Så ser dju­ren värl­den

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Innehåll -

Det an­togs länge att hun­dar såg värl­den i svart­vitt och att de ba­ra kun­de skil­ja mel­lan fö­re­mål med hjälp av skill­na­der i ljus och kon­trast. Det vi­sa­de sig dock att de har två­fär­gad syn och ser värl­den i gult och blått. Hun­dar har bra mör­ker­se­en­de och har ett re­flek­te­ran­de la­ger längst bak i ögat som he­ter ta­pe­tum. Det­ta gör att de kan ut­nytt­ja lju­set på bäs­ta möj­li­ga sätt i mörk­ret. De­ras cen­tra­la del av nät­hin­nan har ba­ra 20 pro­cent tap­par (jäm­fört med män­ni­skan som har 100 pro­cent), så även om de ser bätt­re i då­ligt ljus är de­ras dags­syn mind­re de­tal­je­rad.

Så ser dju­ren värl­den Så här ser värl­den ut ge­nom dju­rens ögon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.