2 Frå­gor

Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1 - - Vår Värld -

1. Vad är de van­li­gas­te or­sa­ker­na till att folk blir tag­na av la­vi­ner?

Kje­til Bratt­li­en: De fles­ta som blir tag­na av la­vi­ner, har ut­löst skre­det själ­va ge­nom att de till ex­em­pel har åkt skidor i brant ter­räng. La­vi­ner ut­lö­ses ba­ra då ter­räng­en är bran­ta­re än 30 gra­der, och hål­ler du dig bor­ta från brant ter­räng så är du näs­tan all­tid trygg.

2. När är la­vin­fa­ran som störst?

Kje­til Bratt­li­en: Det är störst risk un­der och kort tid ef­ter ett ovä­der. Det är för att ne­der­börd och vind gör snötäc­ket tyng­re. Snötäc­ket blir mer osta­bilt. Vi upp­le­ver flest olyc­kor den förs­ta fi­na da­gen ef­ter ett ovä­der. Då är det fres­tan­de att ge sig ut på skidor, men snön ärr väl­digt osta­bil ef­ter oväd­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.