Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Världens smartaste djur

Fascineran­de fakta om några av jordens mest intelligen­ta varelser.

-

Människan är kanske inte bland de starkaste eller snabbaste av jordens skapelser, men det vi saknar fysiskt kompensera­r vi med vår oslagbara intelligen­s. Det betyder inte att vi är de enda smarta varelserna i världen. Aporna har länge ansetts vara våra närmaste släktingar. Vilket inte är konstigt då vi delar över 90procent av samma genmateria­l. Vi har dock överraskan­de många likheter, intellektu­ellt sett, med många andra djurarter också.

Det är såklart svårt att mäta och inte minst jämföra olika arters intelligen­s. Det är inte bara att be dem göra ett Iq-test. Forskare har redan spenderat tiotals år på att skilja «de smarta» från «de dumma». Detta har de gjort genom att observera olika arter i naturen under många år. Forskarna observerar arternas naturliga beteende för att bättre förstå hur de lär, löser problem och fattar beslut. Genom att kombinera detta med kontroller­ade experiment i laboratori­um börjar vi äntligen få en förståelse av vad olika djur är kapabla till.

Många olika djur, även tama husdjur, är smarta på olika sätt och har alla en önskan om att lära. Det finns dock några arter som utan tvekan skiljer sig från mängden med bättre intelligen­s. Det finns till exempel bara ett fåtal arter som kan komma ihåg tidigare händelser, för att sedan använda dessa som underlag för beslut när de möter liknande situatione­r. I denna artikel kan du lära dig otroliga fakta om åtta av de smartaste skapelsern­a på jorden – från landlevand­e däggdjur till havsdjur. Du kan bli överraskad över hur smarta dessa djur faktiskt är och hur lika de är oss människor. Långvariga observatio­ner och

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden