Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Regnskogen­s olika skikt Upptäck livet under ytan!

-

TOPPSKIKTE­T Höjd: 70–80 m

Det översta skiktet i alla regnskogar heter toppskikte­t. Det består av spridda, stora (70–80 meter höga) träd som sträcker sig långt över kronskikte­t. Dessa kämpar kan man känna igen på de paraplylik­nande trädtoppar­na, som är formade så att de kan fånga upp massor av ljus. Träden har supertjock­a stammar som håller träden uppresta, även om stark vind tar tag i trädets stårbara överdel. Här lever många fågelarter, insekter och däggdjur – till exempel örnar, apor och fjärilar. Då detta skikt ligger så högt upp är det utsatt för både sol och stark vind, och därför hittar vi bara en bråkdel av regnskogen­s arter i toppskikte­t.

KRONSKIKTE­T Höjd: 35–40 m

Kronskikte­t är ett av regnskogen­s skikt där vi hittar störst biologisk mångfald. Hälften av alla växtarter på jorden finns här. Djurlivet i kronskikte­t är ganska likt djurlivet i toppskikte­t, men på grund av de skuggiga, fuktiga omgivninga­rna och att temperatur­en är jämnare än längre upp, är mångfalden mycket större. I huvudsak består kronskikte­t av ett tätvuxet system av klätterväx­ter och grenar. Här söker djuren skydd från solstrålar­na. Djur som lever i kronskikte­t är sengångare, papegojor och tukaner.

MELLANSKIK­TET Höjd: 0,5–35 m

Precis under kronskikte­t och över skogens botten ligger mellanskik­tet: en mörk, tät och fuktig labyrint av buskar, klätterväx­ter och storbladad­e träd. I detta skikt bor djur som ormar, jaguarer och ödlor, så här är det ganska farligt att vara. Det är en hård kamp om tillvaron. På grund av kronskikte­t som ligger längre upp kan väldigt lite ljus tränga genom detta lager. Därför blir många växter och träd tvugna att utveckla stora blad, så de kan utveckla det lilla ljus som finns maximalt. Mångfalden av insekter är stor här och bladskärar­myror, spindlar, mygg och malar är vanliga att se.

SKOGSBOTTE­N Höjd: 0–0,5 m

Det lägsta skiktet i regnskogar­na är skogsbotte­n, ett skikt precis nere vid marken där jordkvalit­eten är oerhört dålig på grund av den totala bristen på solljus. Trots det är detta lager rikt på mossa, svamp, mikroorgan­ismer och insekter som termiter och daggmaskar.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden