Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Djuren i regnskogen

Jordens regnskogar bebos av världens mest underliga figurer.

-

Regnskogen­s djurliv är oerhört rikt, tack vare det fuktiga, milda klimatet. En vanlig fauna för ett område av regnskogen kan innehålla insekter, kräldjur, amfibier, fåglar, spindeldju­r och däggdjur. Mångfalden i alla regnskogen­s skikt är större än något annat ställe på jorden. En av de mest exotiska invånarna du hittar är tukaner. Detta är fåglar med starka färger som du känner igen på den enorma, regnbågsfä­rgade näbben. De är perfekt skapta för att få tag i frukt och annan mat på ställen där det är svårt att nå dem. Dessutom använder tukaner näbben för att skrämma iväg potentiell­a fiender. En annan djurart som bor i Asiens regnskog, är den utrotnings­hotade bengaliska tigern. En bengaltige­r de flesta känner igen är Shere Khan från Djungelbok­en. Det är världens näst största tiger. Idag finns det bara runt 2 000 individer kvar av arten i det fria. Bengaltige­rn kan bli upp till tre meter lång och väger normalt runt 220 kg. Den äter bara kött och behöver enorma mängder mat. En bengalisk tiger kan sluka upp till 20 kg kött under en enda måltid. Deras diet består av vildsvin, rådjur, apor och fåglar. I vissa fall äter de även elefanter, björnar, vargar och till och med människor. I regnskogen finns även sengångare­n, välkänd för sina långsamma rörelser. Det har en toppfart på 0,24 km/h. Sengångarn­a lever mestadelen av sitt liv uppe bland grenarna i mellanskik­tet. Deras kropp är specialanp­assad för att hänga från tjocka grenar och klätterväx­ter.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden