Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

VARFÖR ÄR MAGNETER SA VIKTIGA?

-

Magneter hjälpte de första upptäckarn­a att hitta fram – och idag hade människan varit förlorad utan dem. Större delen av elen vi använder produceras med hjälp av elektromag­neter, oavsett om grunden är kol, olja, vind eller vågor. De flesta kraftverk producerar ström baserat på samma princip. Ånga, vatten och vind får turbiner att snurra. Turbinerna är kopplade till en axel, och när den roterar vrider den samtidigt en metallspir­al i ett magnetiskt fält och producerar då energi.

När den elektriska energin omvandlas till mekanisk energi används också magneter. Processen är helt enkelt omvänd. Magneter i elektriska motorer får hjul och torktumlar­e att snurra, de driver kylskåpsmo­torer, elektriska borrar och mycket mer. Magneter används för att producera vibratione­rna som behövs för att få ljud i högtalare och hörlurar. Det finns dessutom magneter som krypterar data i magnetband­et på ditt bankkort och som lagrar informatio­n på hårddiskar.

Forskare använder magnetism när de ska studera universum och forskarna vid CERN använder magnetism för att böja partiklars bana. I laboratori­er används magnetism för att undersöka kemiska strukturer via kärnmagnet­isk resonans (MR). Samma teknik gör att läkare kan undersöka insidan av kroppen utan att behöva operera.

Utan magnetism hade världen sett väldigt annorlunda ut, om den alls hade existerat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden