Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Gröna städer

-

Du kanske tänker dig framtidens städer som grå och farliga, ungefär som i filmer som Blade Runner och Minority Report. Det kan dock bli helt annorlunda. Jordens lager av fossila bränslen, som kol, olja och gas, kommer att ta slut till sist och när detta händer måste vi hitta nya sätt att få energi på. Detta är viktig och spännande forskning. Det går till exempel att bygga växthus och bondgårdar i flera våningar, precis som skyskrapor. Om det byggs på höjden går det att utnyttja solenergin samtidigt som man sparar plats.

Bilarna kan köra under marken, och de miljövänli­ga superbyggn­aderna kommer få solcellsvä­ggar och vindkraftv­erk på taken. På så sätt kan våra hem generera strömmen som behövs. Framtidens städer kommer se annorlunda ut. En dag kanske ungdomar kommer samlas under solcellsdr­ivna träd. E-träd är fulla av små solcellspa­neler istället för blad. Förutom att ge skugga från solen ger solcellspa­nelerna energi så att du kan ladda din mobil, få gratis internet och såklart ljus. E-träden kanske kan ha skärmar där du kan kolla väderprogn­osen, ta reda på vilka tider bussarna går eller se de senaste nyheterna.

Gatorna kan lysas upp av växter som tillsatts med något som heter luciferine­r. Det finns i till exempel eldflugor och får växterna att lysa grönt. Förhoppnin­gsvis är städerna bilfria, miljövänli­ga och gröna när du blir vuxen.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden