Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Framtidens medicin

Nanorobota­r Mikrotekni­ken som räddar liv från insidan.

-

Nanomedici­n är ett område som utvecklas snabbt. Läkare kommer snart kunna styra robotar genom din kropp för att ta reda på vad som är fel och bota dig. Forskare tror att de kommer kunna göra robotar i samma storlek som bakterier inom 20 år. Sådana robotar kan ta sig runt i kroppen för att upptäcka och läka olika sjukdomar. De små robotarna kommer eventuellt kunna programmer­as för att bete sig som vita blodkroppa­r. Då kan de jaga farliga bakterier, haka fast på dem och skära dem i småbitar, så att de inte kan skada dig. Sen kan läkare ta bort roboten genom att använda en ultraljuds­signal som skickar roboten till njurarna. Då kommer den spolas ut ur kroppen tillsamman­s med ditt kiss.

Läkarna kan även använda robotarna som små kirurger. Det går till exempel att göra ett set av kromosomer som fästs på roboten. Sedan kan roboten röra sig rakt mot en död cell, avlägsna de förstörda kromosomer­na och byta ut dem med nya. Nanorobota­rna är också aktuella inom forskning om åldringspr­ocesser. Forskare har lyckats att ställa tillbaka åldern på cellerna hos en två år gammal mus för att matcha en sex månader gammal mus. Forskarna lyckades öka kontakten mellan cellerna. Detta är oerhört viktigt, för brist på kontakt mellan celler kan kopplas till diabetes, demens och cancer. Läkare hoppas att det även kommer att kunna användas på människor i framtiden.

 ??  ?? De vita blodkroppa­rna kommer inte attackera och förstöra roboten eftersom den är gjord av ett material som kroppen inte reagerar på. Eftersom robotarna är så snabba kommer inte fienderna hinna bygga upp något försvar. Det gör robotarna effektiva varje gång. Det kan bli möjligt att aktivera upp till 100 miljarder nanorobota­r, som sprutas in i patienten för att behandla sjukdomar.
De vita blodkroppa­rna kommer inte attackera och förstöra roboten eftersom den är gjord av ett material som kroppen inte reagerar på. Eftersom robotarna är så snabba kommer inte fienderna hinna bygga upp något försvar. Det gör robotarna effektiva varje gång. Det kan bli möjligt att aktivera upp till 100 miljarder nanorobota­r, som sprutas in i patienten för att behandla sjukdomar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden