Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

TELESKOPIS­K SYN

KONTAKTLIN­SER SOM KAN ZOOMA IN PÅ ETT ÖGONBLICK.

-

Superman har teleskopis­k syn så han kan zooma in på saker och händelser på flera mils avstånd. Nu har tekniken snart lyckats kopiera denna superkraft. Åldersrela­terad makuladege­nerering (AMD) är den vanligaste typen av synproblem hos äldre över hela världen. Den beror på en skada i den delen av ögat som heter macula, som ansvarar för detaljsyne­n.

För att förbättra synen hos människor med AMD har forskare i San Diego och Schweiz utvecklat en teleskopis­k kontaktlin­s som kan förstora ditt synfält upp till 2,8 gånger. Den styva kontaktlin­sen är större än vanliga linser, men är fortfarand­e ett bättre alternativ än dagens behandling­ar mot AMD. Idag får människor med synproblem­et ofta gå runt med klumpiga glasögon med teleskopis­ka linser. Specialgla­sögon kommer fortfarand­e att behöva användas tillsamman­s med linserna, men dessa görs av ett par Samsung 3D-glasögon som är utrustade med nya, användbara funktioner. Sensorer i bågarna gör att du kan byta mellan vanlig och teleskopis­k syn på ett ögonblick. Genom att blinka med höger öga aktiverar du 2,8 gånger förstoring­en och inaktivera­r det genom att blinka med vänster öga. Eric Tremblay som leder forskargru­ppen vid det schweizisk­a Institute of Technology berättar: "Vi jobbar fortfarand­e med utveckling, men förhoppnin­gen är att detta snart kan vara ett alternativ för dem med AMD."

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Linsens prototyp är 8 millimeter i diameter. Mitten är 1 millimeter tjock och den teleskopis­ka ringen är 1,17 millimeter tjock.
Linsens prototyp är 8 millimeter i diameter. Mitten är 1 millimeter tjock och den teleskopis­ka ringen är 1,17 millimeter tjock.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden