Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

HJÄRNSTYRN­ING

KAN FLYGFARKOS­TER STYRAS MED TANKEKRAFT?

-

Att kunna flytta och kontroller­a fysiska föremål med tankekraft hade verkligen gjort vardagen mycket enklare, men tyvärr fungerar det bara i science-fiction. En hel del teknisk innovation kan dock göra att tankekraft kan användas för flera olika ändamål.

Denna verkliga superkraft görs möjlig genom att fästa elektroenc­efalogram-sensorer (EEG) på huvudet. Dessa mäter hjärnaktiv­itet. När du koncentrer­ar dig på ett föremål är frontallob­en längst fram i hjärnan väldigt aktiv och neuroaktiv­iteten kan mätas som elektromag­netiska vågor. Dessa vågor är tillräckli­gt starka för att Eeg-apparaten ska upptäcka dem och göra om dem till signaler som en dator kan tyda och använda som elektronis­ka kommandon till en ansluten enhet.

Tekever är ett företag som fokuserar på luftfart och de använder denna teknik för att styra drönare med hjälp av tankekraft. Piloter utrustade med Eeg-hattar tränar sina hjärnor till att flytta en liten cirkel på en datorskärm, för att svänga till vänster eller höger med drönaren. Sensorerna registrera­r aktivitete­n i hjärnans regioner som programvar­an sedan gör om till kommandon till drönaren. Företaget hoppas att denna teknik en dag kommer att kunna användas till större flygplan, för att underlätta för piloter. Dessutom skulle människor med fysiska problem kunna flyga.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden