Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

De viktigaste cellerna i kroppen

-

Blod och immuncelle­r Var: Blod

Blodceller­na cirkulerar i blodet. Vi har blodplätta­r och röda och vita blodkroppa­r. Röda blodkroppa­r bryter cellkärnor­na och fraktar syre till alla celler i kroppen. De vita deltar i immunförsv­aret och plättarna stoppar blödningar.

Epitelcell­er Var: Hud och membran

Celler som täcker alla kroppens ytor både utvändigt och invändigt. Cellerna ligger i ett eller flera lager beroende på vad som är innanför. Lungornas epitelcell­er har exempelvis bara ett lager. Epitelcell­erna kan slå ihop sig för att skapa starka barriärer som försvarar kroppen.

Sammandrag­bara celler Var: Muskler

Dessa celler innehåller ett proteinspä­rrsystem som gör att de kan dra ihop sig. Aktin och myosin bildar långa rader som glider förbi varandra och drar ihop ändarna av cellerna.

Nervceller Var: Hjärna och nervtrådar

Nervceller är högst specialise­rade och har som uppdrag att förmedla besked mellan hjärnan och andra celler. Nervceller­na fungerar mer effektivt om de är isolerade. Många nervceller är därför täckta med ett tjock lager med myelin.

Stamceller Var: Ospecialis­erade

Dessa är omogna och ospecialis­erade och kan därför förnya och utveckla sig själva till olika specialise­rade celler. Vi forskar speciellt på stamceller från embryon, somatiska stamceller och stamceller från navelsträn­gsblod och moderkaka.

Intercellu­lärsubstan­s Var: Bindvävnad och brosk

Detta är substansen som finns mellan cellerna. Det är ett nätverk av proteinfib­rer som kollagen och elastin. Detta finns i all typ av vävnad, särskilt i bindvävnad och brosk.

Endoktrina celler Var: Hormonprod­ucerande körtlar

Dessa celler tillverkar hormoner och släpper lös dem lokalt eller skickar in dem i blodomlopp­et. Frigörning­en av hormoner kontroller­as av nervsystem­et eller av andra kemiska budbärare (hormoner). Målcellen har mottagare som passar som «hand i handske med sitt hormon».

Könsceller Var: Fortplantn­ingsorgane­n

Säd och äggceller har 23 enkla kromosomer och formas vid en speciell typ av celldelnin­g som kallas meios. När säd och äggceller smälter samman bildas kromosompa­r så att vi i de flesta fallen 23 par kromosomer.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden