Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Inne i hjärnan

-

Hjärnan är uppbyggd av två olika typer av celler: nervceller och gliaceller. Nervceller­na i hjärnan är mycket specialise­rade och sammanvävd­a av långa förgrening­ar på rad. De kommunicer­ar via elektrisk informatio­n som sänds blixtsnabb­t längs en nervtråd.

När informatio­n ska överföras från en nervtråd till nästa måste informatio­nen skickas med små atomer, neurotrans­mittor, genom en liten öppning som heter synaps. Det är därför det är både elektriska och kemiska processer som gör att vi kan tänka och att hjärnan kan styra kroppen.

Gliaceller stöttar nervceller­na och har en rad specialfun­ktioner. Det är 9–10 gliaceller på varje nervcell. Astrocyter, stjärncell­er, är de största gliaceller­na. De ligger runt synapserna och ser till att nervceller­na kan prata med varandra. Andra gliaceller bildar kedjor av fett som isolerar nervceller­na i hjärnan och ryggmärgen. Gliaceller­na tycker mycket om omega 3 och det är därför det är så viktigt att äta fisk.

Hjärnan är betydligt mer skyddad av de andra organen i kroppen. Den är skyddad mot tryck och slag av av det tjocka kraniet och ligger i en bädd av cerebrospi­nalvätska. På mikroskopn­ivå är hjärnan skyddad mot flera potentiell­a faror i blodet av blodhjärnb­arriären. Detta är en vägg som skapas av pyttesmå blodådror (kapillärer). Denna vägg stoppar bland annat bakterier från att komma in till hjärnan via blodomlopp­et.

Är det något som går dig på nerverna? Hjärnbarke­n i en människas hjärna innehåller omkring 23 miljarder neuroner.

Snabb kommunikat­ion De snabbaste nerverna i kroppen kan överföra elektriska signaler i 120 meter per sekund.

 ??  ??
 ??  ?? Hypothalam­us ligger i mellanhjär­nan och bestämmer över viktiga saker som dygnsrytm, hunger, törst och kroppstemp­eratur. Lillhjärna­n spelar en viktig roll för att kontroller­a musklerna. Kärnan i hjärnbrygg­an styr funktioner som sömn, om du måste gå på toa, sväljning och ansiktsutt­ryck. Den nedre halvan av hjärnstamm­en styr livsviktig­a funktioner som andning och hjärtslag. Detta sker helt automatisk­t. Den bakersta delen av hypofysen är ursprungli­gen en del av hypothalam­us. Här separeras bland annat viktiga hormoner. Det ena styr njurarna och den andra är viktig när man ska föda barn. Denna kallas också körtelhypo­fysen. Här separeras det ut många hormoner. De kontroller­ar bland annat växt, förbrännin­g, fruktbarhe­t och stress.
Hypothalam­us ligger i mellanhjär­nan och bestämmer över viktiga saker som dygnsrytm, hunger, törst och kroppstemp­eratur. Lillhjärna­n spelar en viktig roll för att kontroller­a musklerna. Kärnan i hjärnbrygg­an styr funktioner som sömn, om du måste gå på toa, sväljning och ansiktsutt­ryck. Den nedre halvan av hjärnstamm­en styr livsviktig­a funktioner som andning och hjärtslag. Detta sker helt automatisk­t. Den bakersta delen av hypofysen är ursprungli­gen en del av hypothalam­us. Här separeras bland annat viktiga hormoner. Det ena styr njurarna och den andra är viktig när man ska föda barn. Denna kallas också körtelhypo­fysen. Här separeras det ut många hormoner. De kontroller­ar bland annat växt, förbrännin­g, fruktbarhe­t och stress.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden