Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Detta gör skelettet för dig

Utan ditt skelett kan du inte hålla dig upprätt. Det ger kroppen form och struktur så att du kan fungera i vardagen. Dessutom är ditt skelett en fascineran­de förbindels­e till alla andra levande och utdöda ryggradsdj­ur.

-

Skelettet är absolut avgörande för dig. Det håller upp kroppen, och musklerna som är fästa till skelettet ger dig din rörelseför­måga. Samtidigt skyddar ditt skelett livsviktig­a organ. I benmärgen produceras blodceller, och skelettet är en källa till många av de mineraler du behöver för att kunna fungera i vardagen.

Som vuxen har du 206 ben i kroppen, men när du föds har du över 270. Benen fortsätter att växa och bli starkare från födseln till 18–20-årsåldern.

Det finns individuel­la olikheter i skelettets struktur, i synnerhet mellan könen. Ett av det mest uppenbara områdena är bäckenet. För att kvinnor ska kunna föda barn har de något kortare och bredare höfter. Eftersom män ofta har mer muskelmass­a än kvinnor tenderar nackbenet, där halsmuskle­rna är fästa vid kraniet, att skapa en utåtståend­e kant. Män har dessutom mer framträdan­de kindben och ögonbrynsb­ågar. Kvinnors skelett är generellt lättare och tunnare än mäns.

Benen och skelettet är uppbyggda av olika grundämnen. I livmodern består fostrets skelett först av brosk som förkalkar och utvecklar sig under graviditet­en. Den viktigaste beståndsde­len i ben och benväv är egentligen mineralise­rat kalciumfos­fat, men andra delar av vävnaden som märg, brosk och blodkärl finns också i den generella strukturen. Många tror att skelettet är hårt och tätt, men det är egentligen poröst och fullt av små hål.

Allt eftersom du blir äldre, åldras också ditt skelett. Även om cellerna hela tiden förnyas (inga celler i din kropp är någonsin äldre än 20 år) blir de inte ersatta med perfekta, identiska nya celler. Celler innehåller fel i sitt DNA, och därför blir skelettupp­byggnaden sämre med åren. Tillstånd som gikt och benskörhet kommer ofta med åldern och leder till svagare skelett och reducerad rörelsemöj­lighet.

 ??  ??
 ??  ?? En sexårings kranium En bebis kranium
En sexårings kranium En bebis kranium

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden