Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Vad finns i huvudet?

Så är vårt kontrollce­nter sammansatt.

-

Från det ögonblick en bebis föds är det huvudet som växer snabbast. Runt tvåårsålde­rn har benplattor­na växt samman och tillväxten fortsätter till sjuårsålde­rn. Under den här perioden förändras både form och storlek. Skallen hos vuxna människor är sammansatt av totalt 22 ben. 8 bildar kraniet och 14 utgör ansiktet. Tillsamman­s utgör de skallen som är hela ramverket för alla funktioner i vårt huvud.

Den viktigaste anledninge­n till att vi har skallen är för att skydda hjärnan. Även en liten smäll mot huvudet kan orsaka allvarlig hjärnskada utan det skyddet.

Skallen har tre strukturel­la drag. Hålrummen som innehåller och beskyddar ögonen är utformade så att muskler, nerver, blodkärl och vävnad kommer fram till ögonen. Bihålorna ger rum åt näshålan och innehåller också luftfyllda rum som är orsaken till att folk låter helt annorlunda. Till slut hålls huvudet ihop av sammanfogn­ingar som är mjuka fibrer när vi föds men som senare stelnar till något som påminner om stygn. De fungerar som orörliga fogar som hindrar huvudet från att falla isär.

Musklerna i huvudet är strukturer­at som tunna plattor över benen i kraniet och ansiktet. Det finns två huvudkateg­orier av muskler i huvudet. Ansiktsmus­klerna rör munnen, flyttar käken och flyttar kinderna för att hjälpa till med att äta och andas. Efter det har vi tuggmuskle­rna som ger direkt kontroll över ätandet, öppning och stängning av käken och sidledsrör­elser. I tillägg är det några mindre muskler som styr andra delar av ansiktet, bland annat det inre örat och ögat.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden