Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Knölvalen sätter rekord

-

Regina Asmutis-silvia, som är chef för Nordamerik­as val- och delfinkons­ervatorium, berättar varför, hur och vart valarna migrerar.

Vilka är de mest kända valmigrati­onerna? De flesta bardvalar migrerar efter årstiderna. De jagar i de kalla havsområde­na under våren, sommaren och hösten och beger sig till varmare områden för att para sig på vintern. De migrerar alltså två gånger om året.

Vilka valar reser längst? Knölvalarn­a har utan tvekan rekordet bland världens däggdjur. Den längsta resan som registrera­ts var över 16 000 kilometer lång. Det är runt hela jorden!

Varför gör de det? Kallt vatten innehåller mer syre och är därför näringsrik­are. Det är lättare att hitta maten de behöver. På vintern blir det lite mindre mat och vissa forskare tror att det är därför de beger sig söderut, för att spara energi och för att para sig. Andra tror att de drar söderut för att det är tryggare för kalvarna att växa upp i tropiska vatten, där det finns färre rovdjur.

Hur vet de vart de ska och hur hittar de dit? Forskare tror att knölvalar använder jordens magnetsfäl­t och solens position på himlen. Knölvalar har magnetit i hjärnan som gör att de kan följa magnetfält­en i jordens yta. Andra forskare hävdar att valarna faktiskt använder månen och stjärnorna för att navigera. De hjälper förmodlige­n även varandra med sin sång som hörs över imponerand­e avstånd.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden