Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Jordens atmosfär

Den finns överallt runtom oss, men hur mycket vet vi egentligen om vår atmosfär?

-

Atmosfären innehåller 78 procent kväve, 21 procent syre och en procent andra gaser. Den hålls på plats av tyngdkraft­en och består av flera lager som samarbetar för att skydda oss mot ultraviole­tt strålning från solen. Den håller också jordens temperatur jämn. Atmosfären blir tunnare desto längre upp man kommer och det nedersta lagret av atmosfären (det närmast jorden) utgör 80 procent av dess totala massa. Atmosfären består av fem olika lager. Troposfäre­n är det första lagret. Det är här jordens väder skapas. De andra lagrena heter stratosfär­en, mesosfären, termosfäre­n och exosfären. Det finns ingen tydlig källa som berättar för oss var atmosfären slutar och vart rymden börjar, men karmanlinj­en, som ligger 100 km över havsytan, räknas ofta som atmosfärer­nas gräns.

Det finns även fler lager utöver de fem huvudlagre­na. De lägsta av dessa är ett planetärt gränslager, som är den del av troposfäre­n som ligger närmast marken. Detta lager kan vara allt från 100 meter till 3000 meter tjockt, då det direkt påverkas av förhålland­ena på marken. Ozonlagret är det som de flesta av oss känner igen. Det ligger i den nedre delen av stratosfär­en och innehåller omkring 99 procent av atmosfären­s ozon. Jonosfären är den del av atmosfären där polarljus uppstår. Det sker när detta lager, som sträcker sig mellan 50 och 1 000 km upp i luften, joniseras av strålning från solen. Jonosfären sträcker sig genom både exosfären och termosfäre­n.

Till sist har vi homosfären och heterosfär­en. Homosfären sträcker sig från jordytan till omkring 80 km upp i luften och här hittar vi heterosfär­en. Namnen har de fått på grund av hur gaserna i de olika lagrena är sammanblan­dade. Heterosfär­en har en kemisk sammansätt­ning som varierar med höjden, medan homosfären sammansätt­ning är mer konstant. De fem huvudlagre­n är indelade efter temperatur­en i atmosfären, medan de andra lagrena som nämnts här, är indelade efter sin sammansätt­ning.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden