Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Regnskogen

Regnskogen får upp mot 2 000 millimeter regn varje år och är hem till över hälften av jordens djurarter. Med sitt överväldig­ande rika djurliv, är jordens regnskogar helt unika och vi har mycket att lära om dem.

-

Regnskogar­na finns huvudsakli­gen i tropiska områden nära ekvatorn, där klimatet är stabilt, varmt och fuktigt. I en sådan miljö kan både djur och växter växa och fortplanta sig snabbt. I kärnområde­na i Sydamerika, i djunglarna i Afrika och Indien och på Australien­s norra kust är regnskogen en fenomenal grogrund som spelar en viktig roll för evolutions­processen. Regnskogen är också viktig för att upprätthål­la jordens naturliga cykler. Den står till exempel för över 28 procent av jordens syreomsätt­ning. Trots alla de olika djurarter som hör hemma här och skogens viktiga roll i jordens syreproduk­tion, täcker regnskogen mindre än sex procent av jordens yta. Detta är ett tal som ständigt sjunker då vi hugger ned skogen. Detta leder till att många djurarter dör ut och att klimatet i flera länder är på väg att ändras radikalt. Regnskogar­na är oerhört komplexa och intrikata system som består av flera skikt och var av dessa skikt innehåller ett överflöd av aktivitet.

Det är faktiskt tack vare de sista framstegen inom vetenskap och tekonologi som forskare och biologer äntligen har kunnat studera regnskogar i sin fulla prakt. Filmerna, bilderna och forsknings­resultaten har, om inte annat, skapat bevis på hur mycket vi fortfarand­e inte förstår när det gäller dessa områden.

Lyckligtvi­s har man redan gjort många upptäcker i jordens regnskoger och de ger oss en liten glimt av denna främmande värld. Här tar vi en närmare titt på hur regnskogar­na fungerar. Vi lägger särskilt fokus på utseendet, växt- och djurarter, regnskogen­s naturliga processer och hur avskogning­en påverkar dem.

 ??  ??
 ??  ?? Regnskog och papegoja ©Thijnk. Kart © Dennis Toran
Regnskog och papegoja ©Thijnk. Kart © Dennis Toran

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden