Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Fotbollens fysik

Se fysiken som ligger bakom den perfekta frisparken.

-

Fotbollssp­elare som David Beckham och Christiano Ronaldo är världsberö­mda för sätten de slår frispark på. En frispark – en perfekt skruv in i hörnet från nästan död vinkel eller en dundrande kanonskruv à la Zlatan – är en viktig del av en död bollsituat­ion. Men hur är det med fysiken bakom en välplacera­d skruv?

Detta handlar om det som heter Magnuseffe­kten. Den beskrevs av den tyska fysikern Heinrich Gustav Magnus som gjorde experiment med den 1853. Runt vilken som helst snurrande cylinder eller kula blir luftströmm­en störd på ett bestämt sätt.

Om bollen snurrar mot klockan kommer högersidan röra sig den vägen bollen går och friktionen mellan bollen och luften den går igenom ökar. På vänster sida av bollen snurrar bollen i samma riktning som luftströmm­en förbi bollen och friktionen blir mindre där än på höger sida. Det uppstår en tryckskill­nad som puttar bollen mot vänster.

Men en frispark av Ronaldo handlar lika mycket om «fotbollsko­nst». Bollen måste snurra minst möjligt för att skottet ska bli rejält hårt. När luften flyter förbi bollen bildas en slags luftficka intill ytan av bollen. Om en liten «orundhet» på bollen stör luftströmm­en kommer bollen skifta riktning.

En fotboll som snurrar fort blir inte mycket avböjd men i ett skott längst marken får den mer tid till att röra sig i riktning av störningen. Alltså när Ronaldo eller Zlatan sparkar bollen med lite snurr kommer varje ojämnhet få den att åka åt sidan och målvakten som ska stoppa den kan bli helt utmanövrer­ad.

 ??  ?? När bollen snurrar genom luften passerar luften fortast på höger sida och långsammar­e på vänster sida. Friktionen mot luften blir störst på höger sida där snurren «möter» luften bollen går igenom. På vänster sida av bollen går snurren i samma riktning som den passerande luften och friktionen blir mindre.
När bollen snurrar genom luften passerar luften fortast på höger sida och långsammar­e på vänster sida. Friktionen mot luften blir störst på höger sida där snurren «möter» luften bollen går igenom. På vänster sida av bollen går snurren i samma riktning som den passerande luften och friktionen blir mindre.
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden