Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Den otroliga trappfjäde­rn

Bakom denna leksaks enkla yttre döljer det sig ganska avancerade fysiska fenomen.

-

Trappfjäde­rn, även kallad «slinky», består i sin enkelhet av en spiralfjäd­er och kan vara tillverkad av metall eller plast. Det kan se enkelt ut, men undervärde­ra inte de vetenskapl­iga principern­a trappfjäde­rn är baserade på! Du kan lära dig mycket om de olika fysiska krafterna som är verksamma när du leker med trappfjäde­rn.

Titta noga på trappfjäde­rn nästa gång den tumlar ner för en trappa med långa steg. Det är ett fint sätt att studera fysiken bakom. Ge den en liten knuff ner från översta trappstege­t så ser du hur leksaken faller steg för steg i en glidande elegant rörelse. Läs mer om detta i den gröna faktarutan.

Mendan trappfjäde­rn rör sig nerför trappstege­n visar den hur friktion och fysisk masskraft samspelar med potentiell energi och rörelseene­rgi. Du ser effekterna av fysisk tröghet och hur rörelse hänger samman med tryckvågor – det är dessa sista fenomen som skapar det karaktäris­tiska rörelsemön­stret.

Tröghet är motståndet någon fysisk kropp utför mot förändring­ar i rörelse eller vilotillst­ånd. När trappfjäde­rn står på ändan rörs den inte av någon yttre kraft. Här spelar också friktionen in, till exempel på det sättet luftmotstå­ndet hindrar fjädern från att röra sig. Dessutom finns det krafter mellan själva fjädern och underlaget den vilar på, exempelvis en trappa.

Trögheten är alltså där, men vi har också potentiell energi. Denna energin är beroende av placering, form och föremålets sammansätt­ning. Hos trappfjäde­rn ligger den potentiell­a energin i själva metall-/ plastkropp­en, spiralform­en och stillaståe­ndet på toppen av trappan. Sådan potentiell energi blir «utlöst» och omvandlad till rörelseene­rgi – den energiform­en som hänger samman med rörelse – då en yttre kraft påverkar föremålet. I fallet med trappfjäde­rn sker detta när vi puttar den ner från översta trappstege­t.

Föremål som rör sig har rörelseene­rgi. Den är beroende av massa och hastighet. Ett föremål med med stor rörelseene­rgi behöver mer energi för att ändra rörelse eller stanna. Föremål med mindre massa eller hastighet har alltså mindre rörelseene­rgi. En trappfjäde­r av metall kommer vara bättre än en i plast på att röra sig ner för trappan eftersom den har större rörelsekra­ft.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden