Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Magneter

DEN OSYNLIGA KRAFTEN SOM SKYDDAR VÅ R PLANET

-

Människor har känt till magnetism i tusentals år, men kunskapen om kraften har länge varit liten. Forntida civilisati­oner i Grekland och Kina kände till en naturlig, magnetisk sten. Grekerna gav den namnet Herkules-stenen och namnet magnet kommer från grekiskans

lithos, som betyder sten från Magnesien. Herkules-stenen hittades i staden Magnesien i Thessalien. Kineserna kallade stenen för "sten som ger nålen riktning". Idag heter mineralen polarisera­d magnetit eller magnet. Den användes först för att dra till sig föremål av järn och senare för att bygga kompasser som pekade mot jordens magnetiska poler.

Under medeltiden kom kompassern­a till Europa och sjöfarare tog med sig dem ut till havs. År 1492 ledde magnetisme­n Christofer Columbus till Sydamerika, men det var inte förrän på 1600-talet som den brittiska vetenskaps­mannen William Gilbert kom på att kompassen pekar mot norr eftersom själva jorden är en magnet. I hans bok De magnete finns den första vetenskapl­iga studien om magnetism. Under 1820 la den danska vetenskaps­mannen Hans Christian Ørsted märkte till att elektricit­et som leddes genom en ledning skapade ett magnetfält. Andra forskare böjde den elektriska ledningen och upptäckte att magnetfält­et blev starkare för varje gång de böjde den. Fem år senare virade William Sturgeon ledningen runt en järnbit och gjorde den första elektromag­neten. Denna uppfinning ledde till utveckling­en av elektriska generatore­r och motorer. Idag finns det magneter överallt, men vet du hur de fungerar?

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden