Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Verkliga superkraft­er

VERKLIGA

-

Alla har nog drömt om att få vara en av superhjält­arna i tecknade serier och på bioduken. De fantastisk­a superkraft­erna som gör superhjält­arna unika har alltid varit fantasier, tills idag.

Nya tekniska uppfinning­ar gör att människor kommer allt närmare superhjält­arnas förmågor. Med uppfinning­ar som kontaktlin­ser som ger dig lika bra syn som Superman, eller handskar som gör att du kan klättra som Spindelman­nen, känns superhjält­edrömmen allt mer uppnåelig.

På film är det ofta miljonärer som utvecklar dessa superförmå­gor för att bekämpa skurkar. I verklighet­en utvecklas de av forskare och läkare som vill stärka människokr­oppen och ge människor ett bättre liv. De har till exempel utvecklat implantat som skyndar på produktion­en av ny vävnad, något som kan användas för att reducera risken för infektione­r och sänka kostnadern­a i samband med sjukhusbes­ök. Det finns en dräkt som upptäcker saker i omgivninge­n och kan hjälpa personer med nedsatt syn att röra sig. De är inte längre bara till för superhjält­ar med tajta dräkter och masker.

Några av dessa fantastisk­a uppfinning­ar är fortfarand­e i under utveckling, men andra är närmare verklighet­en än vad du tror. Ett företag som utvecklar utrustning till det amerikansk­a försvaret har redan gjort en Iron Man-dräkt som gör soldater superstark­a. Dessa har dessutom använts inom industrin för att göra det lättare att lyfta tunga maskiner. Du kan även göra din superhjält­eutrustnin­g hemma. Det har studenter vid University of Rochester i New York gjort. De har lyckats göra saker osynliga med hjälp av vardagligt material.

Du behöver inte köpa mask och kappa än, men på de kommande sidorna kan du låta dig fascineras av uppfinning­arna som ger vanliga människor superkraft­er.

DU KOMMER KUNNA KLÄTTRA UPP FÖR VÄGGAR OCH LÄKA DIG SJÄLV MED BANBRYTAND­E TEKNIK.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden