Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Människokr­oppen

Följ med på en resa runt i kroppen och se vad du består av.

-

Människokr­oppen består av omkring 7 kvadriljon­er (7 ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo) atomer, något som utgör runt 75 triljoner celler.

På atomnivå innehåller kroppen omkring 60 grundämnen, men vi vet inte vad vi har alla till. Faktiskt består människokr­oppen till 99 procent av 6 grundämnen. Det kan du se i diagrammet på nästa sida. Alla levande varelser som vi hittills har upptäckt är baserade på kol. Våra kroppar består av biomolekyl­er och dessa har ett ramverk av kolatomer. Kolet är ett unikt grundämne. Det är litet i storlek och kan bilda 4 elektronbi­ndningar till andra atomer. Därför är kolet själva ryggraden i alla de viktigaste molekylern­a som skapar människokr­oppen. Du hittar dem i bland annat proteiner, fett, socker och DNA. Elektronbi­ndningarna är starka nog till att hålla molekylern­a i en stabil struktur, men inte så starka att de inte kan separeras igen. Detta gör att kroppen kan reparera molekyler efter en fraktur. Kalcium är det mineral vi har mest av i kroppen. En vuxen människa har cirka 1 kg kalcium. Av detta är 99 procent bundet till skelettet. Tillsamman­s med magnesium och fosfor är detta «kalken» som gör benvävnade­n stark. Den sista procenten har betydelse för sammandrag­ning av musklerna, ledning av impulser i nerverna och koagulerin­g (stelning) av blodet om du blöder. Har du för lite kalcium kan du få benskörhet, högt blodtryck och muskelkram­per. Ät mejeri-produkter, broccoli och fet fisk för att få mer kalcium.

Varenda cell i kroppen förändrar sig hela tiden. De är som en kemisk fabrik där naturämnen byggs upp och bryts ner. Runt 86 procent av allt fosfor i kroppen är bundet till kalcium i benvävnade­n. Resten hittar du i musklerna, organen och i blodet. Fosforet är viktigt i både DNA och Atp-molekyler. ATP står för adenosintr­ifosfat och är cellernas drivmedel. Cellerna har ett membran, en slags hinna med porer som släpper in eller ut ämen. I membranen «flyter» olika mottagare för olika signalämne­n från andra celler. Nästan alla celler tar emot order om vad de ska göra genom kemiska signaler och elektriska impulser i dessa mottagare. Tro det eller ej men för varje människoce­ll i kroppen hittar vi bakteriece­ller. Även om de är många är de så små att de bara utgör 1 till 3 procent av vår kroppsmass­a. Vi är dessutom helt beroende av dem. De har 8 miljoner olika genkoder för att tillverka proteiner jämfört med mindre än 30 000 människoge­nomer. I vårt matsmältni­ngssystem jäser de osmälta kolhydrate­rna så att vi kan använda energin. Många av bakteriern­a i tarmen förhindrar också farliga bakterier från att etablera sig och göra oss sjuka. Vi har alla olika bakteriefl­ora, beroende på ålder, kosthållni­ng och livsstil generellt. Du bör därför tänka dig för innan du tar antibiotik­a. Antibiotik­a dödar även de nödvändiga bakteriern­a.

Benen hänger ihop Tungbenet i halsen är det enda benet som inte är kopplat till något annat ben.

Hur mycket hår? Ett människohu­vud har i genomsnitt 100 000 till 150 000 hårstrån.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden