Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Människans hand

Många ser händerna som en självklarh­et, men de är faktiskt ganska komplicera­de och har varit en viktig del i evolutione­n.

-

Handen är en av de viktigaste kroppsdela­rna du har. Du använder händerna när du ska påverka något i din omgivning och samlar stora mängder informatio­n om området du befinner dig i med dem. En hand beskrivs ofta som armens yttersta del. Den består av fingrar som du kan använda för att greppa tag i föremål med, en tumme, en handled och en handflata. Även om många andra djur har liknande kroppsdela­r, är det bara primater och ett begränsat antal andra ryggradsdj­ur som har något som kan kallas för en hand. För att få kalla denna kroppsdel en hand måste den ha en rörlig tumme, alltså en tumme som kan vridas och böjas och som ger den extra rörlighet som människoha­nden har. Det är denna rörlighet som gjort att människor utvecklat en finmotorik som ger god kontroll över händerna. Därför är människor bättre än alla andra djur på att greppa tag i föremål och färdighete­r som till exempel att skriva.

Fingrarna, handflatan och handleden består av 27 ben, senor, muskler och nerver. Varje enskild fingertopp innehåller ett stort antal nervändar. Dessa nervändar är ett viktigt hjälpmedel när du ska samla informatio­n från omgivninge­n med hjälp av ett av dina sinnen, nämligen beröring. Muskler och senor samarbetar för att du ska kunna böja och räta ut fingrarna, peka och använda tummen. Handen är dock ett ställe som ofta drabbas av skador, eftersom den används till så många olika saker. En av tio skador på sjukhusen har med händer att göra! Det finns dessutom flera tillstånd som påverkar utveckling­en av händerna, till exempel polydaktyl­i. Människor med polydaktyl­i föds med extra fingrar eller tår, men dessa fungerar ofta alldeles okej.

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden