Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Hundens otroliga luktsinne

Hur kan hunden lukta sig fram till allt från narkotika och pengar till cancercell­er?

-

Människans näsa kan känna igen 10 000 olika lukter. Det är inga problem för en hund som har en miljon gånger bättre luktsinne än oss. Hundar luktar sig fram till explosiva ämnen och narkotika och följer spår som är över en vecka gamla. Detta är möjligt tack vare näsans unika anatomi. Människan andas in både luft och luktmoleky­ler från samma andningshå­l. Hunden har en klaff som skickar luktmoleky­ler en väg och resten av luften en annan. Detta gör dem mycket mer effektiva på att registrera och känna igen de olika lukterna. Hunden har också ett eget system för att andas ut. Vi andas ut genom samma hål vi andas in i och eventuella luftmoleky­ler försvinner med strömmen. Hunden andas ut genom två små kanaler, så luktmoleky­lerna stannar kvar i näsan länge. De kan spåra en lukt som är 210 km bort.

Hundens överlägsna luktsinne går hela vägen ned på cellnivå. Den har omkring 230 miljoner nervceller, specialbyg­gda för att känna igen olika lukter. Människor måste nöja sig med mellan 5 och 40 miljoner. Det är inte konstigt att hunden kommer springande­s på en gång du öppnar en burk hundmat! Hundarna har inte detta välutveckl­ade sinne bara för att kunna sniffa sig fram till nästa måltid. Deras näsa kan jämföras med våra ögon. Genom att sniffa studerar hunden världen runtom sig. Vad har skett sedan sist? Vilka människor har varit här? Vilka djur?

När en hund luktar får den inte bara in olika luktmoleky­ler. Deras vomeronasa­lorgan i botten av näshålan gör att de kan upptäcka hormoner och feromoner – kemikalier som avslöjar informatio­n om människor och djur som nyligen varit i området. Detta är ungefär som deras sätt att «vara på Facebook!»

 ??  ?? Luftströmm­en leds i tre riktningar när hunden andas in. En luftström går till luktorgane­t och därefter ned i svalget och lungorna, en till blodkärlen och en direkt ned till svalget och lungorna. En vävnadsven­til håller partiklarn­a i nosen.
Luftströmm­en leds i tre riktningar när hunden andas in. En luftström går till luktorgane­t och därefter ned i svalget och lungorna, en till blodkärlen och en direkt ned till svalget och lungorna. En vävnadsven­til håller partiklarn­a i nosen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden