Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Valarnas hemliga liv

TA ETT DJUPT ANDETAG OCH DYK NER MED HAVENS MYSTISKA JÄTTAR.

-

Det finns mer än 78 olika valarter i haven, och de är definitivt ett av jordens mest fascineran­de och gåtfulla varelser. Med sin intelligen­s och mystik har havens jättar gjort människor nyfikna i tusentals år.

Den största varelse som någonsin levt på jorden simmar runt i haven än idag. Blåvalen är hela 32 meter lång och väger över 200 ton. Bara tungan väger lika mycket som en vuxen elefant. Trots sin storlek är den ett däggdjur, precis som du. Valar är varmblodig­a djur som andas och måste upp till ytan för att ta luft, innan den kan dyka ned i djupen igen. Den föder levande ungar, har en komplex och social struktur och till och med känslomäss­ig intelligen­s. Människor har kanske mer gemensamt med valar är vad man tror?

Havets jättar har utvecklat några otroliga egenskaper och de är perfekt anpassade till sitt bottenlösa, salthaltig­a levnadsomr­åde. Trots alla olika arter har de några gemensamma drag. Alla valar är avlånga och är smalast vid baken. Här har de kraftiga bakdelar som driver den strömlinje­formade kroppen genom vattnet. Ett tjockt lager späck håller dem varma och fettet lagras till tuffare tider.

Valar har dessutom otroliga kommunikat­ionsförmåg­or. De kan tala med varandra genom långa, mystiska sånger och komplexa klick- och pipljud. Kroppssprå­ket är också viktigt för deras kommunikat­ion. Valar spenderar mycket tid vid ytan, där de använder sin kropp för att varna om faror, imponera på en eventuell partner och bara leka för skojs skull.

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden