Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

Dödliga djur

Alla djur är inte söta och snälla ...

-

Vi lever inte i en rättvis värld. Det är mycket farligare än så. Kamper i naturen är sällan jämna. Djur föredrar att angripa när de har kontroll och är överlägsna. En orm som fått syn på en mus kan injicera tillräckli­gt med gift för att döda 125 möss med bara ett bett. Ett djur som satsar på rå kraft, kommer angripa och döda direkt genom att krossa skallen eller skära upp strupen. Bytesdjure­t kämpar för livet och gör maximalt motstånd, men rovdjuret är bara på jakt efter middag. Det vill inte riskera minsta lilla skada och måste därför angripa hårt och döda snabbt. Människor är svaga, nästan alla djur i vår egen storlek kan lätt slå oss i en kamp. Vi skyddar oss genom att hålla oss borta från naturen och använder teknik för att skydda oss. Som oftast fungerar. Du kan dock inte tillbringa hela livet i en hajbur och djuren har med sig sina vapen hela tiden. Därför kommer inte kampen gå i din favör om du blir angripen av ett jämlikt djur.

Det finns många sätt att mäta ett djurs dödlighet på. Det totala antalet dödsfall per år är ett sätt, men det betraktar inte hur sällsynt djuret är eller vart de lever. Brunbjörne­n dödar fler människor än isbjörnen, men det gör inte brunbjörne­n farligare. Det betyder bara att det är många fler människor som reser till Alaska än till Arktis. Officiell statistik kan dessutom vara missvisand­e. Dödsfall till följd av hajattacke­r är väldigt överdrivna. Det är lätt att känna igen den stora vithajen och tigerhajen. Dessutom kommer de nära stranden för att skaffa näring. Här är det mest sannolikt många vittnen som berättar om händelsen. Hajarna anklagas döda flest människor, utan några bekräftels­er på händelsern­a, kanske då de inte efterlämna­r några vittnen …

När det gäller giftiga djur är det väldigt svårt att bestämma djurets giftighet. Giftens styrka mäts med hjälp av LD50mätnin­g. Detta är dosen gift i milligram per kilogram av kroppsvikt­en. Möss används i dessa tester då de är lätta att arbeta med. Möss är också vanliga bytesdjur för många ormar, skorpioner och ödlor. De kan därför ha utvecklat en hög grad immunitet mot giften.

Rovdjuret anpassar sig efter detta genom att injicera större mängder gift. Detta gör

dem ännu farligare för människor.

Parodoxalt nog kan djur med lite gift i sig, mätt via LD50 i möss, vara bland de mest farliga för människor. Listan vi har satt ihop här, innehåller de tio giftigaste i världen. De täcker ett stort område med olika levnadsomr­åden och har många olika tekniker för att döda. Det var omöjligt att inte utesluta några djur som inte fick plats på listan. Nilens krokodiler äter omkring 320 människor om året och tigrar har dödat 373 000 människor sedan början av 1800-talet. Den afrikanska buffeln är ett extremt farligt djur som troligtvis har dödat fler jägare i Afrika än något annat djur. Vår lista är bara en representa­tiv lista över de värsta människoät­arna över hela jordklotet.

 ?? ?? garen Pablo Knarklan flodhäst en Escobar hade på sin ranch som husdjur . Colombia i
garen Pablo Knarklan flodhäst en Escobar hade på sin ranch som husdjur . Colombia i
 ?? ?? Maneter skjuter iväg sina nässelcell­er i en hastighet på 40 000 gram.
Maneter skjuter iväg sina nässelcell­er i en hastighet på 40 000 gram.
 ?? ??
 ?? ??
 ?? ?? Svart mamba är världens snabbaste orm med en fart på upp till 19 km/h.
Svart mamba är världens snabbaste orm med en fart på upp till 19 km/h.
 ?? ??
 ?? ?? Enligt den internatio­nella översikten om hajangrepp finns det informatio­n om hajangrepp redan från 1500-talet.
Enligt den internatio­nella översikten om hajangrepp finns det informatio­n om hajangrepp redan från 1500-talet.
 ?? ?? Det krävs 70 spindelmj ölkningar för att producera en dos antigift.
Det krävs 70 spindelmj ölkningar för att producera en dos antigift.
 ?? ?? Namnet malaria från latin kommer aria (luft). mal (dålig)
Namnet malaria från latin kommer aria (luft). mal (dålig)
 ?? ??
 ?? ?? 75 % av angreppe n från kasuarer (en sker när de strutsfåg el) blir matad e av människo r.
75 % av angreppe n från kasuarer (en sker när de strutsfåg el) blir matad e av människo r.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden