Det bästa från Vetenskap Junior Vol. 1

20 Experiment du kan göra hemma

Fysik och kemi är jättekul. Lär dig mer om vetenskape­ns principer genom att göra dessa roliga experiment­en hemma!

-

Om du någonsin har sett ett luftskepp och tänkt att det ser fantastisk­t ut men att du aldrig skulle kunna ha ett själv så tänk om! Du kan faktiskt tillverka ett på bara några minuter! Det är bara ett av våra 20 experiment du kan göra hemma – utan labbrock. De är både roliga och lärorika och förklarar lite om grundlägga­nde fysik och kemi i vardagen. Du lär dig hur magneter fungerar, hemlighete­n bakom hur flygplanen håller sig i luften och grunden till varför växter är ostoppbara när de vill nå fram till solljuset. I försöken demonstrer­ar vi äkta vetenskap med hjälp av saker du har hemma: kammar, stickor och tråd. Grekerna, romarna och egypterna har trots allt aldrig haft elektronmi­kroskop eller skinande rena, specialbyg­gda laboratori­er. Men de gjorde likaväl stora upptäckter inom medicin, geologi, ingenjörsk­onst och matematik för att nämna några. Du behöver bara lite kartong och ett glas vatten för att upptäcka den sanna färgen i ljuset och snart kommer du stå på äggskal som kommer verka som att det är gjort av stål. Vetenskap är fascineran­de men det kan också vara gott. Gå till sidan med mat och dryck så lär du dig hur du häller slush ur en läskflaska eller gör glass i en påse på 30 minuter. Har du ett utforskand­e sinne och några saker liggandes hemma? Varför inte testa på några av dessa experiment i så fall?

 ??  ?? GÖR DET INTE ENSAM OM DU ÄR UNDER 18 ÅR MÅSTE DU GÖRA DETTA TILLSAMMAN­S MED EN VUXEN
GÖR DET INTE ENSAM OM DU ÄR UNDER 18 ÅR MÅSTE DU GÖRA DETTA TILLSAMMAN­S MED EN VUXEN
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden